Pytanie
Podatnik (PKPiR), zakupił towary do odsprzedaży w grudniu 2012 r., do sprzedaży wraz z montażem - usługa budowlano-montażowa. Otrzymał wpłatę częściową - zaliczkę na poczet tych usług w listopadzie. W grudniu 2012 r. wydał towary do tej usługi i rozpoczęli montaż - wykonali go częściowo 27 grudnia 2012 r., skończyli usługę 7 stycznia 2013 r. - jest protokół odbioru robót, 10 stycznia 2013 r. wystawił fakturę końcową za całą usługę. Pojawia się rozłączenie kosztów bo są ujęte w PKPiR w 2012 r. w dacie wystawienia faktury zakupu, a przychody w PKPiR są w styczniu 2013 r.
Kiedy rozpoznać przychód z tej usługi w PKPiR - w 2013 r. czy 2012 r.?
Czy na remanencie na dzień 31 grudnia 2012 r. ująć i wycenić materiały, które służyły tej sprzedaży - materiały i towary zostały przekazane klientowi w grudniu 2012 r.?
Jak powinno być prawidłowo, aby właściwie ustalić przychody i koszty tej transakcji?