Pytanie
Pracownik w czasie zatrudnienia na umowę o pracę na pełen etat od 2010 r. korzystał z urlopów bezpłatnych. Urlopy bezpłatne występowały prawie w każdym miesiącu czasami było to po kilka dni, czasami cały miesiąc kalendarzowy, a innym razem urlop bezpłatny rozpoczynał się w jednym miesiącu i kończył w następnym obejmując łącznie kolejnych 30 dni kalendarzowych.
W jaki sposób będzie ustalony staż pracowniczy do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku rozwiązania umowy o pracę?
Jak są sumowane okresy urlopów bezpłatnych podlegających wyłączeniu z tego stażu?
Co oznacza zwrot "w kolejnych 30 dniach kalendarzowych"?
Czy liczy się 30 dni w ciągu jednego miesiąca, czy urlop rozpoczynający się w jednym miesiącu a kończący w drugim, jeżeli łącznie będzie obejmował 30 dni?