Pytanie
Pracownik wykorzystał cały okres zasiłkowy 22 lutego 2013 r. Od tego momentu złożył wniosek o rentę i był nieobecny w pracy (nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia). 15 kwietnia 2013 r. otrzymał decyzję ZUS o przyznaniu renty od dnia 23 lutego 2013 r. Kopię decyzji pracownik wysłał pocztą i do spółki wpłynęła ona dnia 23 kwietnia 2013 r.
ZUS domaga się, aby rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z dniem 22 lutego 2013 r.
Z jaką datą należy rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę?
Jaki okres zatrudnienia należy wykazać na świadectwie pracy?
Pracodawca zamierza rozwiązać umowę w dniu otrzymania kopii decyzji i w tym samym dniu wystawić świadectwo pracy (okres zatrudnienia wykaże do dnia rozwiązania umowy tj. 23 kwietnia 2013 r. z wykazaniem okresu usprawiedliwionej nieobecności w pracy od dnia 23 lutego 2013 r.).
Czy pracodawca postąpi prawidłowo?