Pytanie
Jak w poniższych przykładach należy prawidłowo wystawić świadectwa pracy?
1) Pracownik zatrudniony na okres próbny od 1 lutego do 30 kwietnia 2013 r. Od 1 maja 2013 r. umowa na czas nieokreślony.
Czy należy wydać świadectwo za okres próbny?
2) Pracownik zatrudniony na okres próbny od 8 stycznia do 7 kwietnia 2010 r. Od 8 kwietnia 2010 r. do 7 kwietnia 2013 r. umowa na czas określony. Od 8 kwietnia 2013 r. druga umowa na czas określony do 7 kwietnia 2015 r.
Czy błędem jest wydanie świadectwa pracy za okres od 8 kwietnia 2010 r. do 7 kwietnia 2013 r.?
3) Pracownik zatrudniony na okres próbny od 8 stycznia do 7 kwietnia 2010 r. Od 8 kwietnia 2010 do 7 kwietnia 2013 r. umowa na czas określony. Od 8 kwietnia 2013 r. umowa na czas nieokreślony.
Czy należy wydać świadectwo za okres od 8 stycznia 2010 r. do 7 kwietnia 2013?
Czy pracodawca zawsze powinien na świadectwie pracy oddzielać umowy terminowe (czas próbny, określony) od umów bezterminowych?