Pytanie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 22 pracowników, w tym 9 pracowników socjalnych (6 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 na 1/2 etatu przebywa na urlopie wychowawczym, 1 na zastępstwo za pracownika również przebywa na wychowawczym, 1 zatrudniony jako pracownik socjalny na 1/2 etatu oraz referent na 1/2 etatu). W styczniu został zwolniony 1 pracownik socjalny z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej ośrodka. Pracownik ten spełnia warunki uprawniające go do pobierania emerytury (prawdopodobnie pobierał już to świadczenie nie rozwiązując stosunku pracy), ale skierował wniosek do sądu o bezskuteczność wypowiedzenia. Staż pracy wynosi w jego przypadku ponad 30 lat.
Czy w dniu, w którym mija termin wypowiedzenia, pracownikowi należy się wypłata odszkodowania i odprawy emerytalno-rentowej?
Zakład nie posiada żadnego dokumentu potwierdzającego fakt pobierania przez pracownika emerytury.
Czy pracownik ten może zostać przywrócony do pracy, gdy miasto liczy niecałe 13 tysięcy mieszkańców?