Pytanie
Pracownik zatrudniony w jednostce budżetowej (rencista) w miesiącu lipcu otrzyma emeryturę. W związku z tym dostarczył zaświadczenie z zakładu pracy, że nie otrzymał odprawy rentowej. Posiada dwa nakładające się zatrudnienia:
1) zatrudniony od 1 września 1987 r. do 31 lipca 1992 r. - 3/4 etatu,
2) zatrudniony od 7 lutego 1990 r. do 10 listopada 1990 r.(brak zapisu o etatach).
Pracownik tłumaczy, że nie dostał odprawy z tego drugiego zatrudnienia, a był zwolniony z powodu przejścia na rentę inwalidzką (takie zaświadczenie pracodawca posiada).
Jak należy potraktować pierwsze zatrudnienie?
Czy takie dokumenty uprawniają do otrzymania odprawy emerytalnej?
Jednostka budżetowa będąca pracodawcą posiada regulamin.