Pytanie
Pracodawca jest samorządową instytucją kultury. Jeden z pracowników w kwietniu 2015 r. otrzymał rentę z tytułu niezdolności do pracy ma przepracowane przeszło 20 lat pracy.
Czy jeśli od momentu otrzymania pisma o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, a momentu wypłaty: odprawy rentowej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop itp. minie np. 4 dni, to należy wypłacić pracownikowi odsetki?
W jaki sposób należy je obliczyć?
Czy zostaną oskładkowane czy też opodatkowane?
W instytucji jest wypłacana jednorazowa nagroda roczna na zasadach "trzynastki", w regulaminie JNR zapisano:" Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących prawo do jednorazowej nagrody rocznej nie jest wymagane w przypadkach: rozwiązania stosunku pracy w związku z: przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne".
Czy pracodawca postąpi prawidłowo wypłacając nagrodę w 2016 r., stosownie do przepracowanego okresu, z zastosowaniem kosztów uzyskania oraz ulgi podatkowej?