Pytanie
Osoba fizyczna czynny podatnik VAT prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali, chciałaby obciążyć najemcę kosztami energii elektrycznej za 2 lata wstecz. W wyniku przeoczenia faktura obciążająca nie została wystawiona wcześniej pomimo, że zgodnie z umową takie obciążenie powinno nastąpić. Faktura byłaby wystawiona w kwietniu 2014 r. za okres od października 2012 do marca 2014 r.
Czy możliwe jest wystawienie takiej faktury w kwietniu 2014 r.?
Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu tej sprzedaży w VAT - czy obowiązek powstanie na bieżąco w kwietniu 2014 r., czy też należy dokonać korekty poprzednich miesięcy?