Pytanie
Firma polska zarejestrowana w VAT-UE zamówiła towar u kontrahenta UE w Niemczech. W grudniu 2012 r. firma niemiecka wystawiła fakturę zaliczkową, jednak polska firma nie rozpoznała w grudniu 2012 r. WNT ponieważ faktura zaliczkowa została wystawiona 15 grudnia 2012 r. jednak polska firma zapłaciła tą zaliczkę 22 grudnia 2012 r. (faktura zaliczkowa nie potwierdzała więc wpływu pieniądza na konto firmy niemieckiej). W lipcu 2013 r. polska firma otrzymała zamówiony w 2012 r. towar wraz z wystawioną w lipcu fakturą opiewającą na 90% ceny wynikającej w umowy pomniejszoną o wartość zaliczki z grudnia 2012 r. 10% transakcji firma niemiecka "wyfakturuje" w październiku 2013 r. (zgodnie z umową, z której wynika że 10% płatności nastąpi po otrzymaniu towaru i 90-dniowym jego testowaniu, które potwierdzi jego sprawność).
W jakim okresie i w jakiej wartości polska firma powinna rozpoznać WNT?