Pytanie
Podatnik VAT rozliczający się kwartalnie zamierza zawiesić działalność w drugim miesiącu kwartału. Ze względu na charakter działalności ma dużą nadwyżkę podatku naliczonego, który zamierza przeznaczyć na pokrycie istniejących zaległości podatkowych.
Czy deklarację VAT-7K za drugi kwartał wraz z wnioskiem o zaliczenie zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych może złożyć przed upływem okresu rozliczeniowego wiedząc, że żadnych czynności podlegających opodatkowaniu po złożeniu deklaracji nie wykona?
Przepisy określają tylko ostateczny termin złożenia deklaracji nie mówiąc nic o terminie początkowym.