Pytanie
Jak poprawnie należy rozliczyć korektę zasiłku pracownika w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje premię roczną?
1) Pracownik w marcu 2013 r. zachorował i w marcu ma wypłacony zasiłek ZUS. W podstawie tego zasiłku została uwzględniona premia roczna za rok 2011 wypłacona w roku 2012. Premia roczna za rok 2012 została wypłacona w kwietniu 2013 r. Obecnie w maju 2013 r. następuje korekta tego zasiłku z marca 2013 r., ponieważ został on zakwalifikowany, jako wypadek w drodze do pracy.
Czy korygując ten zasiłek do podstawy należy ująć premię roczną, jaka została ujętą przy liczeniu zasiłku w marcu, czyli premię wypłaconą w roku 2012, czy też już premię wypłaconą w kwietniu 2013 – która nie była jeszcze wypłacona na moment liczenia zasiłku w marcu?
2) Pracownik w marcu 2013 r. zachorował i w marcu ma wypłacany zasiłek. Na tej samej liście płac, na której wypłacany jest zasiłek, rozliczana jest również premia roczna za 2012 rok. Pracownikowi w roku 2012 została wypłacona premia za rok 2011.
Czy do rozliczenia tego zasiłku należy wziąć pod uwagę premię wypłaconą w roku 2012, bo liczona na tej samej liście płac premia za rok 2012 nie została jeszcze wypłacona pracownikowi?
Czy jeżeli doszłoby do korekty tego zasiłku (na innej liście płac), to premia wypłacona w którym roku powinna zostać ujęta w tej korekcie – czy wypłacona w roku 2012, czy też w 2013 r.?