Pytanie
Kupujemy maszyny i urządzenia oraz wózki golfowe, które stanowią w firmie majątek trwały. Są to maszyny i urządzenia używane. Są to środki trwałe, które zostały wyprodukowane w 1999 r., 2001 r., 2005 r. Ze względu na to, że kupujemy te środki trwałe poprzez pośredników nie możemy uzyskać oświadczenia, że środki trwałe były używane powyżej 6 miesięcy. Z uwagi na fakt, że w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazano w jaki sposób należy udokumentować, potwierdzić fakt używania środka trwałego powyżej pół roku, aby zastosować indywidualną stawkę amortyzacji dla tego rodzaju środków trwałych, uważamy, że rok produkcji, stopień ich zużycia i cena zakupu danego środka trwałego są przesłankami wystarczającymi do uznania, że dany środek trwały był używany i nie powinno być kwestionowane przez urząd skarbowy prawo do zastosowania stawki amortyzacji przewidzianej dla używanych środków trwałych.
Czy przedstawione argumenty dotyczące potwierdzenia, że zakupione przez nas środki trwałe są używane będą wystarczające i dają podstawę do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej?