Pytanie
Prowadzę działalność na PKPiR - dłużnik nie zapłacił za fakturę, otrzymałem postanowienie sądu o nieściągalności i umorzeniu, stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
Czy możemy skorygować podatek należny na deklaracji VAT?
W jakim miesiącu to zrobić, czy wtedy, gdy otrzymaliśmy decyzję?
Jakie procedury trzeba zastosować, żeby to zrobić?
Jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania VAT oraz podatek należny o kwotę tej wierzytelności.
Korekta może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym upłynął okres 150 dni od dnia upływu terminu płatności wierzytelności.