Pytanie
Pracownik chorował w okresie 1 lutego 2012 r. - 31 maja 2012 r. z przerwami na soboty i niedziele. Pracodawca nie wysłał pracownika na badania kontrolne, gdyż nie przekroczył 30 dni ciągłej niezdolności do pracy. Następnie świadczył pracę do 15 czerwca, a od dnia 16 czerwca do chwil obecnej przebywa na zwolnieniu lekarskim z inną jednostką chorobową.
Kiedy mija 182 dni uprawniające pracodawcę do rozwiązania stosunku pracy z art. 53 § 1b k.p.?
Nie chodzi pracodawcy o zliczanie okresów do otrzymania zasiłku chorobowego Pracownik jest zatrudniony u pracodawcy od 15 lat.