Pytanie
Za jaki okres pracownikowi chronionemu na podst. art. 39 k.p., któremu pracodawca zmienił warunki pracy i płacy w trybie art. 10 ust. 3 u.z.g. - co spowodowało obniżenie wynagrodzenia tego pracownika - należy wypłacać dodatek wyrównawczy o którym mowa w art. 10 ust. 4 (przez okres 6 miesięcy)?
Czy dodatek przysługuje przez cały okres do osiągnięcia wieku emerytalnego - poprzez odpowiednie stosowanie art. 10 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 u.z.g.?
Kiedy przysługuje dodatek przez okres 6 miesięcy, a kiedy przez cały okres do osiągnięcia wieku emerytalnego?