Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wydała stanowisko w kwestii zaproponowanego przez Ministerstwo Finansów projektu założeń do zmian w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Dokument przekazany do MF to efekt wewnętrznych konsultacji w regionalnych oddziałach KIBR oraz wśród biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Obszerne konsultacje w środowisku biegłych rewidentów i dwa tygodnie wytężonej pracy zaowocowały stanowiskiem w sprawie zmian do ustawy. Do Izby wpłynął szereg uwag i opinii. Ich omówieniu i uporządkowaniu poświęcone zostało zwołane na 20 sierpnia br. nadzwyczajne posiedzenie KRBR. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali także przedstawiciele regionalnych oddziałów. Efektem prac jest dokument zawierający listę uwag i komentarzy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wobec rozwiązań zaproponowanych w założeniach ministerialnych.

– To zmiany o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości naszej profesji oraz kształtu i roli samorządu. Priorytetem było dla nas zaangażowanie w proces konsultacji całego środowiska – wyjaśnia Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Prace nad stanowiskiem naszej profesji toczyły się w bardzo szybkim tempie. Projekt zmian do ustawy został przedstawiony 12 sierpnia br. KIBR miał jedynie czternaście dni na wydanie stanowiska i przekazanie uwag regulatorowi. Ostatnie tygodnie sierpnia to pilne konsultacje z regionalnymi oddziałami oraz indywidualnymi biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi.

Zachęcamy do lektury pisma przewodniego kierowanego do Ministerstwa Finansów, w którym Krzysztof Burnos wskazuje i wyjaśnia kwestie wymagające szczególnej uwagi i dyskusji – to założenia, które w środowisku biegłych rewidentów budziły największe obawy.

Poniżej znajdują się linki do stanowiska KIBR oraz do załączników:

- stanowisko: www.kibr.webserwer.pl/_doc/pliki/31_08_2015_stanowisko_do_MF.pdf

- załącznik 1: www.kibr.webserwer.pl/_doc/pliki/31_08_2015_uwagi_do_projektu.pdf

- załącznik 2: www.kibr.webserwer.pl/_doc/pliki/31_08_2015_dodatkowe_uwagi_do_projektu.pdf

Opracowanie: Michał Topulniak, RPE WK

Źródło: www.kibr.org.pl, stan z dnia 7 września 2015 r.