KE refunduje wydatki na polskie drogi

W maju br. Komisja Europejska zrefundowała kwotę 2,426 mld zł z tytułu wydatków poniesionych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach projektów drogowych realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W tym samym miesiącu kolejne 1,243 mld zł zostało zadeklarowane do Komisji. Projekty realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z POIiŚ przyniosły już Polsce refundację na poziomie blisko 30 mld złotych od początku realizacji tego Programu, tj. od 2007 r. Dostępna alokacja środków unijnych dla projektów realizowanych przez GDDKiA w PO Infrastruktura i Środowisko wynosi 7,99 mld euro w Priorytecie VI oraz 2,38 mld euro w Priorytecie VIII.

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 19 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 19 czerwca 2013 r.