W listopadzie rząd zobowiązał się, że do końca roku zajmie ostateczne stanowisko w sprawie reformy podatkowej polegającej na ewentualnym wdrożeniu rozwiązania systemowego w postaci tzw. jednolitego podatku. Po dyskusji w ramach rządu oraz wysłuchaniu merytorycznych argumentów partnerów społecznych i biznesowych, podjęto decyzję, że kontynuacja prac nad takim rozwiązaniem nie jest zasadna. "Przy podejmowaniu tej decyzji szczególnie ważny był dla nas interes przedsiębiorców. Analiza potencjalnego wpływu tzw. jednolitego podatku na osoby prowadzące działalność gospodarczą przyczyniła się do podjęcia ostatecznej decyzji. Praca Przedsiębiorców wiąże się z licznymi ryzykami oraz niepewnością i nie można jej porównywać do aktywności zawodowej w formie, np. umowy o pracę" – mówi wicepremier Mateusz Morawiecki.