1 grudnia weszły w życie przepisy wdrażające system informatyczny integrujący KRS z Ministerstwem Finansów (MF), Ministerstwem Sprawiedliwości (MS), Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Głównym Urzędem Statystycznym (GUS). Spółkom miały być automatycznie nadawane numery NIP oraz REGON już w momencie zarejestrowania w KRS.
 
Źródło: Puls Biznesu, stan z dnia 22 grudnia 2014 r.