Pytanie
Kierowca jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) na podstawie umowy o pracę, z której wynikają następujące składniki wynagrodzenia (miesięczne):
- wynagrodzenie zasadnicze -1000 zł
- premia regulaminowo- uznaniowa (standardowo jest to 15% wynagrodzenia zasadniczego tj. 150 zł- wynikające z regulaminu premiowania)
- dodatek za staż pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego (co daje 200 zł miesięcznie).
Miesięczne wynagrodzenie pracownika to zatem 1350 zł. Dla pracownika wprowadzany zostaje przerywany system czasu pracy.
Jak należy ustalić wynagrodzenie za czas przerwy?
Czy prawidłowe są poniższe wyliczenia?
1000 zł/84 godzin pracy w miesiącu (założenie) = 11,90 zł/godzinę pracy w danym miesiącu
11,90*60% = 7,14 zł - stawka wynagrodzenia za 1 godzinę przerwy
Wynagrodzenie należne za przepracowany miesiąc:
wynagrodzenie zasadnicze -1000 zł
premia 15% z zasadniczego - 150 zł
dodatek stażowy: 20% z zasadniczego- 200 zł za przerwę, której było 15 godz.: 15 godzin * 7,14= 107,10
razem wynagrodzenie brutto: 1.457,10 zł
Czy za godzinę przerwy można ustalić inną wysokość wynagrodzenia?
Czy wynagrodzenie za czas przerwy należy wliczyć do podstawy trzynastki, wynagrodzenia za czas choroby i ekwiwalentu urlopowego?