Pytanie
Spółka B w 51% jest powiązana kapitałowo ze spółką A. Spółka B nabyła znak towarowy od spółki A (spółka A sprzedała znak, który wcześniej wytworzyła we własnym zakresie w 1995 r. i go nie amortyzowała; po 10. latach odnowiła koncesję). W spółce A powstaje przychód (jest wystawiana faktura).
Czy w takiej sytuacji w spółce B powstanie wartość niematerialna i prawna?
Czy spółka B będzie mogła amortyzować nabyty w taki sposób znak towarowy?
A jak postąpić jeżeli spółka A wydzierżawi znak od spółki B?
Czy spółka A będzie wtedy mogła w koszty wliczyć czynsz dzierżawny za znak towarowy i czy w spółce B będzie powstawał przychód z tytułu dzierżawy znaku towarowego oraz czy spółka B będzie nadal mogła amortyzować ten znak?