Pytanie
Zawarliśmy z kontrahentem umowę o dostawę towarów. Okazały się one częściowo wadliwe. Na skutek tej wady nasz kontrahent musiał ponieść dodatkowe koszty naprawy rzeczy, którymi nas chce teraz obciążyć. Zgadzamy się i uznajemy kwotę poniesionej szkody, wolelibyśmy jednak udzielić na tę wartość bonifikaty, czyli obniżyć cenę sprzedanych towarów.
Jakie skutki podatkowe spowoduje zwrot kosztów a jakie obniżka ceny za dostarczenie wadliwego towaru?
Czy jeśli kontrahent obciąży nas kwotą za naprawę wynikła z wadliwości sprzedanych mu przez nas towarów to będziemy mogli kwotę te zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?