Pytanie
Spółka planuje eksport towarów na Białoruś. W związku z tym, iż na Białorusi nie można dokonywać przedpłat (tylko w nielicznych wyjątkach), nasz białoruski kontrahent zaproponował podpisanie trójstronnej umowy pomiędzy spółką polską - firmą białoruską, a gwarantem płatności z Anglii, na mocy której gwarant przekazywałby na nasze konto kwotę stanowiąca zabezpieczenie należności z tytułu planowanej wysyłki do firmy białoruskiej. Po zrealizowaniu wysyłki i zapłaceniu przez firmę białoruską, spółka zwracałby gwarantowi otrzymaną od niego sumę pieniędzy lub zatrzymywałby ją na poczet zabezpieczenia naszych należności z tytułu kolejnej wysyłki. Kwota gwarancji jest na 100% dostawy.
Czy z punktu widzenia podatku VAT taka umowa i transakcja jest dopuszczalna i istnieje poza VAT - nie opodatkowujemy i nie wykazujemy w deklaracji oraz w oparciu o jakie dokumenty byłaby rozliczana (w oparciu o co gwarant miałby przelać nam zabezpieczenie - faktura proforma czy nota obciążeniowa)?
W oparciu o co my mielibyśmy zwrócić zabezpieczenie gwarantowi - pismo o zwrot zabezpieczenia wykonania kontraktu?
Naszym zdaniem transakcja ta jest poza VAT i nie jest wykazywana w deklaracji. W deklaracji wykazujemy tylko właściwy eksport na Białoruś naszych towarów. Dokumentami rozliczeniowymi powinny być noty księgowe i pisma o zwrot gwarancji.