Pytanie
Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie dodatku do wynagrodzeń dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, powiatowy urząd pracy, przyznaje pracownikom kluczowym dodatki do wynagrodzeń finansowane z FP na okres 3 miesięcy. Obecnie pracownik ma przyznany dodatek stażowy na okres od kwietnia do czerwca 2012 r. (wcześniej przez okres 24 miesięcy miał przyznawany dodatek w wysokości 600 zł.). W dniu 10 maja 2012 r. pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Wiadomo już że nie wróci on w najbliższym czasie do pracy, gdyż urodzi dziecko i później będzie przebywał na urlopie macierzyńskim. W miesiącu maju 2012 r. oraz w czerwcu 2012 r. do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego a następnie zasiłku chorobowego należy wliczyć dodatek z FP z ostatnich 12 miesięcy.
Czy w lipcu 2012 r. należy ponownie obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, gdyż pracownik utraci prawo do dodatku z FP?