Pytanie
Jesteśmy SP ZOZ-em. Dotychczas lekarze pracujący w naszym szpitalu pracowali w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00-15.35. W związku ze zmianą godzin pracy poradni przyszpitalnej zaistniała konieczność zmiany czasu pracy lekarzy. W przypadku pracy w poradniach, każdy z lekarzy musi w tygodniu mieć dzień lub dwa dni pracy popołudniowej - do 19.00. Poniżej podaję przykładowy harmonogram pracy lekarza pracującego w poradni:
1) poniedziałek: 08.00-15.35
2) wtorek: 08.00-15.35
3) środa: 11.25-19.00
4) czwartek: 08.00-15.35
5) piątek: 08.00-15.35
Okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące.
W związku ze zmianą czasu pracy w poradni chcemy zmienić lekarzom system pracy - na system równoważny przedłużony do 12 godzin pracy na dobę.
Jak zapisać czas ich pracy w regulaminie pracy?
Chcemy wprowadzić taki zapis aby nie tworzyć harmonogramów czasu pracy indywidualnie dla każdego lekarza. Czas pracy będzie odnotowany w ewidencji czasu pracy na podstawie listy obecności.