Pytanie
Pracownica do dnia 7 września 2012 r. przebywała na urlopie macierzyńskim (podstawowym i dodatkowym). 3 września 2012 złożyła wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego od dnia 10 września 2013 r. Pracodawca udzielił urlopu wychowawczego od dnia 18 września 2012 r. do dnia wymienionego we wniosku, czyli do 10 września 2013 r. W dniach 10 i 11 września 2012 r. udzielił dwóch dni zaległego urlopu za 2011 r. (pracownica od października 2011 r. do dnia porodu była na przedłużanym zwolnieniu lekarskim). Dni od 12-14 września oraz 17 września są dniami nieobecności. Pracownica nie wnioskowała o urlop bieżący, odmówiła też odbioru skierowania na badania u lekarza medycyny pracy.
Czy pracodawca postąpił zgodnie z przepisami prawa w 2012 r.?
Czy powinien udzielić kolejnego urlopu wychowawczego?
Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Co w takim przypadku należy zrobić z urlopem wypoczynkowym?
Pracownica wystąpiła z kolejnym wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego od dnia 10 września 2013 r. do dnia 10 września 2014 r.
Czy pracodawca powinien udzielić tej pracownicy urlopu wychowawczego od 11 września 2013 r. (a nie od 10 września)?
Czy może to zrobić bez dołączonego do wniosku oświadczenia męża o braku zamiaru korzystania z takiego urlopu?
Jeśli nie, to jakiej treści powinno być to oświadczenie?
Czy pracownica w trakcie udzielonego urlopu wychowawczego może zmienić zdanie?