Pytanie
W firmie zepsuł się klimatyzator będący częścią wyposażenia biurowego i zgodnie z prawem należy taki sprzęt przekazać odpowiedniemu podmiotowi zbierającemu zużyty sprzęt tego typu (kod 16 02 11). Niestety, my nie posiadamy pozwolenia na wytwarzanie tego typu odpadów niebezpiecznych.
Jak należy się zachować w takiej sytuacji?
Powiedziano mi, że uszkodzony sprzęt biurowy można oddać do utylizacji nawet pomimo braku posiadania pozwolenia na wytwarzania tego odpadu.
Czy to prawda?
Jak w takiej sytuacji wygląda kwestia sprawozdawczości do marszałka województwa na koniec roku?