Pytanie
Dwie spółki z o.o. podlegają łączeniu. Są to spółki, w których udziały posiada 100% gmina. Ustalono, że rozliczenie nastąpi metodą łączenia udziałów i niezamykania ksiąg. Data połączenia to 30 grudnia 2011 r.
Jak należy rozliczyć to połączenie w księgach rachunkowych spółki przejmującej oraz jak ująć faktury kosztowe wystawione na spółkę przejmującą z dnia 31 grudnia 2011 r., a dotyczące spółki przejmowanej?
Jakie księgowanie powinno odbyć się w systemie księgowym w spółce przejmującej wynikające z połączenia i wzajemnych wyłączeń?