Pytanie
W wyniku rozwodu w 2007 r. doszło do podziału majątku dorobkowego, tj. domu i działki budowlanej. Jedna strona dostała dom, a druga działkę budowlaną oraz dopłatę wyrównującą wartość połowy majątku wspólnego.
Czy w wyniku nabycia w drodze zniesienia współwłasności należy zapłacić podatek dochodowy?
Czy w momencie sprzedaży w przyszłości domu (np. w 2011 r.) zakupionego w 2005 r. wystąpią dwa rodzaje rozliczeń podatkowych?
Połowa wartości będzie zwolniona z opodatkowania w związku z upływem 5 lat od momentu zakupu.
Czy od drugiej połowy należy zapłacić 19% podatku od dochodu?
Jak należy ustalić dochód do opodatkowania?
Czy kosztem będzie wartość połowy domu wykazana w umowie o podział majątkowy, gdyż wartość ta jest w części rozliczona z działką budowlaną, a w części spłacana?