Pytanie
Osoba w dniu 4 marca 2015 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2014/2015. Do wniosku dołączyła świadectwo pracy męża (zatrudnienie trwało od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2014 r.) na potwierdzenie dochodu utraconego przez męża za 2013 r. Na dzień składania wniosku w GOPS mąż wnioskodawczyni nigdzie nie pracuje jak też nie jest zarejestrowany w PUP (zdrowotnie podlega ubezpieczeniu przy żonie w jej zakładzie pracy).
Czy w takiej sytuacji organ powinien poprosić o złożenie oświadczenia o sytuacji zawodowej męża na dzień złożenia wniosku czy nie jest wymagane takie oświadczenie?