Pytanie
Spółka z o.o. z kapitałem zakładowym 50.000 zł jest własnością dwóch wspólników z udziałami po 50%. Spółka została założona w maju 2012 r. i obecnie ma stratę 42.000 zł. Jedynym majątkiem spółki jest oprogramowanie dla celów projektowych. Wartość rynkowa oprogramowania wycenia się na 50.000 zł.
Jakie będą skutki podatkowe dla wspólników jeśli, spółka wykupi udziały jednego ze wspólników w celu umorzenia: za przysłowiową złotówkę, za 4000 zł, za 30.000 zł?