Pytanie
Wykup urządzenia po okresie zakończenia umowy leasingu finansowego (dla celów bilansowych). Firma prowadzi księgi wg MSR. Spółka zawarła umowę leasingową na okres 5 lat z opcją wykupu urządzenia za 10% wartości umowy. Wartość początkowa środka trwałego to wartość umowy (w tym wartość wykupu). Księgowanie:
Wn konto Środki trwałe
Ma konto Zobowiązanie krótko- i długoterminowe.
Urządzenie będzie użytkowane przez 10 lat (amortyzację rozkładamy wg ekonomicznego okresu użytkowania).
Jakich księgowań należy dokonać:
a) po zakończeniu umowy należy zdjąć z ewidencji środków trwałych i wprowadzić wg wartości wykupu - co w tym przypadku z wartością niezamortyzowaną w 50% wg lat użytkowania,
b) nie należy zdejmować z ewidencji i w dalszym ciągu dokonywać amortyzacji w niezmienionej wartości - w tym przypadku jak zaksięgować fakturę wykupu?