Pytanie
Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego w 2013 r. przysługiwał pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę (pełny etat) od 4 listopada 2013 r. do chwili obecnej?
Pracownik:
- w lipcu 2011 r. uzyskał dyplom licencjata (magistra w 2013 r.);
- był zatrudniony na umowę o pracę (jedyna praca) u poprzedniego pracodawcy w okresie od 11 czerwca 2013 r. do 2 listopada 2013 r.
Ile dni urlopu przysługiwało pracownikowi w 2013 r. u poprzedniego pracodawcy, a ile u obecnego?
Kiedy pracownik nabędzie prawo u nas do wyższego wymiaru urlopu (26 dni)?