Pytanie
Spółka stosuje bilansową metodę ustalania różnic kursowych. W lutym 2014 r. spółka otrzymała fakturę od kontrahenta zagranicznego w walucie EUR. Faktura została wystawiona w dacie 25 lutego 2014 r., ale zafakturowane usługi dotyczą prac wykonanych w 2013 r. Spółka polska odnosi powyższy koszt w rachunku podatkowym do roku 2013.
Czy spółka postępuje prawidłowo ustalając do wyceny kosztu w walucie EUR kurs z dnia 31 grudnia 2013 r. przy założeniu, że spółka stosuje metodę bilansową ustalania różnic kursowych?
Wycena według kursu z dnia wykonania usługi oraz dokonanie późniejszej wyceny bilansowej zobowiązania miałoby tożsamy wpływ na wynik podatkowy spółki.