Pytanie
Pracownik zatrudniony w spółce z o.o., jako kierownik warsztatu, posiada odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie magazynowe. W ramach swoich obowiązków tworzy również dokumentację magazynową dotyczącą rozdysponowania powierzonych mu materiałów. W związku z tym, iż wybiera się na długotrwałe zwolnienie lekarskie (ok. 3 miesięcy) spółka chce zawrzeć umowę zlecenia z pracownikiem zatrudnionym w spółce-córce, w celu zastąpienia pracownika. Osoba ta ma objąć odpowiedzialność materialną na podstawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej. Spółka ma też udostępnić zleceniobiorcy system komputerowy wykorzystywany do sporządzania dokumentacji magazynowej.
Czy taki sposób zatrudnienia jest prawidłowy?
Czy w związku z odpowiedzialnością materialną zleceniobiorcy należy podpisać umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie?