Pytanie:
Czy potraktować to jako wynajem ze stawką 23% VAT, czy może jako "usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" 93.29.19 stosując również stawkę 23% VAT, ale zgodnie z pkt 186 załącznika nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przy pozostałych usługach związanych z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu można zastosować stawkę 8% VAT?

Odpowiedź:
Moim zdaniem powyższe usługi podlegają opodatkowaniu wedle stawki 8% VAT.

 

Uzasadnienie:
Jak wynika z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 w związku z pozycjami 177, 179, 182, 183, 185 i 186 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., obniżoną 8% stawką podatku objęte są m.in. następujące usługi:
- Usługi związane z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0);
- Usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu: na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe, oraz do obiektów kulturalnych (bez względu na symbol PKWiU);
- Usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne (bez względu na symbol PKWiU);
- Wstęp na imprezy sportowe (bez względu na symbol PKWiU);
- Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu (bez względu na symbol PKWiU).
Piszecie Państwo, że macie problem ze stosowaniem stawki przy udostępnianiu dla firm np. kortów, czy też boiska.
Chciałbym zauważyć, że "obiekt sportowy" (taki jak korty, boisko, stadion, etc.) pozostaje obiektem sportowym niezależnie od tego, dla kogo i na jakie cele zostanie udostępniony (wynajęty).
Boisko wynajęte na dożynki, koncert, zabawę jest tak samo boiskiem (obiektem sportowym) jako boisko wynajęte na mecz, zawody lekkoatletyczne, etc.
Tak samo korty wynajęte firmie dla przeprowadzenia np. spartakiady zakładowej są tak samo obiektem sportowym, jak przy wynajmie ich bezpośrednio osobom fizycznym.
Dlatego też uważam, że w każdym przypadku wynajmu obiektu sportowego – niezależnie od tego, komu się wynajmuje i na jakie cele – mamy do czynienia z "usługami związanymi z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0)". Powinny być one opodatkowane stawką obniżoną 8% VAT.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 21825/11) stwierdziło, że usługi związane m.in. z działalnością obiektów sportowych, które nie korzystają ze zwolnienia, podlegają co do zasady 8% stawce VAT. I tak na podstawie art. 146a pkt 2 u.p.t.u. w związku z poz. 179, 185, i 186 załącznika nr 3 do u.p.t.u. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlegają m.in. usługi w zakresie wstępu na imprezy sportowe, pozostałe usługi związane z rekreacją (wyłącznie w zakresie wstępu) oraz działalność obiektów sportowych sklasyfikowana według PKWiU z 2008 r. w grupowaniu 93.11.10.0.

[Uwaga! Odpowiedź na to pytanie jest już nieaktualna od 1 IV 2013 r.]