Pytanie
W 2007 r. spółka nabyła na podstawie faktury VAT prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynków i budowli oraz innych urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości, objęte księgą wieczystą nr XXXXXX (3 działki o różnych numerach objęte jedną księgą wieczytą, pawilon handlowy, wiata obudowana, budynek ekspozycyjny, parking i droga, ogrodzenie, droga przed pawilonem handlowym, parking obok apteki) Nieruchomość została sprzedana ze stawką zwolnioną z opisem "prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z własnością budynków i budowli oraz innych urządzeń stanowiących odrębne nieruchomości, objęte księgą wieczystą nr XXXXXX".
Z jaką stawką VAT sprzedać ww. prawo wraz z budynkami i budowlami w 2013 r., przy założeniu, że spółka nie poniosła żadnych nakładów?
W 2007 r. spółka nabyła nieruchomość objęta księgą wieczystą Y zabudowaną parkingiem (działka + parking) ze stawką 22%, VAT został odliczony.
Z jąką stawką VAT sprzedać ww. nieruchomość przy założeniu, że spółka nie poniosła nakładów przekraczająch 30% jej wartości?