Pytanie
Przedmiotem działalności spółdzielni mieszkaniowej zapisanej w statucie, jest m.in. "działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem". W ramach tej działalności organizowane są turnieje piłki nożnej, które są przeprowadzane na "orliku" oraz w sali szkoły podstawowej mieszczących się na terenie spółdzielni. Od uczestników pobierane są opłaty, tzw. wpisowe za udział w turnieju. Działalność spółdzielni nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Uzyskane wpływy służą jedynie na pokrycie kosztów związanych z turniejem i są niewspółmierne z ponoszonymi wydatkami.
Jaką stawką VAT należy opodatkować opłaty (wpisowe) pobierane od członków spółdzielni lub osób niebędących członkami za udział w wyżej wymienionych imprezach sportowych?