Pytanie
Z ewidencji gruntów i budynków wynika, że spółka jest właścicielem gruntu o powierzchni 7.935 m2. Spółka złożyła korektę deklaracji za lata 2008-2012 w której zadeklarowano do opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchnie gruntów mniejszą o 500 m2 ze względu na fakt, iż przez przedmiotową działkę, nad powierzchnią gruntu przebiega sieć c.o. stanowiąca własność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które to urządzenia zajmuje część działki. W związku z tym powierzchnia ta nie może zostać wliczona do powierzchni gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez właściciela gruntu.
Czy organ podatkowy powinien uwzględnić złożone korekty?
Jeżeli nie, jaką stawką należy opodatkować ten grunt przez który przebiega sieć c.o.?