Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o., podpisaliśmy umowę z firmą, dla której nasi pracownicy wykonują usługę produkcji mebli. Usługa wykonywana jest w miejscowości, w której mieści się siedziba spółki. W związku z podpisaną umową naszym pracownikom zmieniliśmy miejsce wykonywania pracy (siedziba spółki). Pracownicy dojeżdżają do pracy zakładowym samochodem. W związku z tym potrącamy za zgodą pracownika z wynagrodzeń małą kwotę (40 zł od każdej osoby). W kwocie potrącenia dla każdego pracownika wystawiamy fakturę za usługę transportową (PKWiU 49.39 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, stawka 8%) w dacie wypłaty wynagrodzenia.
Czy zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług spółka postępuje prawidłowo?