Pytanie
Pracownikowi administracji szkoły wyczerpał się 182-dniowy okres zasiłkowy 8 listopada 2012 r. Jest zatrudniony w szkole już od 15 lat. Stawał na Komisję ZUS i otrzymał orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z dnia 4 grudnia 2012 r., że jest całkowicie niezdolny do pracy. Powiedziano mu, że po 2 tygodniach otrzyma decyzję i że nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego tylko otrzyma rentę. Do tej pory nie dostał tej decyzji.
Czy po otrzymaniu tej decyzji pracodawca może rozwiązać z nim umowę o prace w trybie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b k.p. czy art. 53 § 1 pkt 2 k.p., jeżeli nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego (tylko rentę) a nie upłynie termin 182 dni 3 miesiące. Jaką podać przyczynę rozwiązania umowy o pracę?
Czy należy konsultować rozwiązanie umowy ze związkami zawodowymi?
Czy należy skierować pracownika na kontrolne badania lekarskie?
Z jaką data rozwiązać umowę?