Pytanie
Pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne. Aby osoba niepełnosprawna mogła pracować po 7 godzin dziennie, powinna donieść zaświadczenie od lekarza, że nie może pracować więcej niż 7 godzin dziennie. Okazuje, się jednak, że osoba jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia w innej jednostce.
Czy w takiej sytuacji zasadne jest uzyskanie od tej osoby zaświadczenia, które w tej sytuacji nie jest zgodne z prawdą?
I co z osobami, zatrudnionymi na stanowiskach z nienormowanym czasem pracy, czy je również obowiązuje konieczność przyniesienia zaświadczenia, aby mogły pracować po 7 godzin dziennie?