Pytanie
Przy zespole szkół funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze, które zostanie zlikwidowane. Pracownicy gospodarstwa pomocniczego przejdą do zespołu szkół.
Czy w związku z tym gospodarstwo powinno rozwiązać umowy o pracę i wystawić świadectwa pracy (jeśli tak, to jaką należy powołać podstawę prawną w rozwiązaniu umowy o pracę i w świadectwie pracy) a zespół powinien tych pracowników zatrudnić?
Czy może należy przenieść pracowników do zespołu szkół na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.?
Czy akta osobowe pracowników powinny być przeniesione z gospodarstwa pomocniczego do zespołu szkół, czy może należy potraktować tych pracowników jako nowo zatrudnionych i założyć im nowe teczki akt osobowych?
Czy w tym przypadku gospodarstwo powinno wyrejestrować pracowników z ZUS a zespół szkół następnie ich zgłosić jako nowych pracowników?