Pytanie
Moja mama zmarła w październiku 1998 r. W tym roku, tj. w maju 2012 r. sporządzono akt notarialny poświadczenia dziedziczenia i protokół dziedziczenia. W nich zapisano udziały w spadku (trójki dzieci i męża, który miał współwłasność 1/2 z żoną). Jedna z działek, które odziedziczyłam jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przez mojego ojca (osoba fizyczna prowadząca działalność). Na tej działce (której była współwłaścicielem mama) przed jej śmiercią pobudowano budynek pod działalność gospodarczą ojca w ramach tejże działalności. Jest on na ewidencji środków trwałych w firmie ojca. Po śmierci matki ojciec nadal prowadzi działalność o takim samym charakterze do dnia dzisiejszego. W międzyczasie budynek został zmodernizowany i jego wartość jest zdecydowanie większa.
W jaki sposób oszacować wartość odziedziczonego majątku?
Jaka jest data nabycia spadku a jaka data powstania obowiązku podatkowego?
Czy budynek wchodzi do wyceny majątku dziedziczonego po matce, skoro działalność była i jest tylko na ojca?
Czy do wyceny podaję tylko grunt który był współwłasnością mamy?
Jak szacuję pozostałe działki (bo odziedziczyłam głównie udział w ziemi i domu) które rodzice posiadali wspólnie (wiadomo, że różnica pomiędzy wartościami z 1998 r. a 2012 r. jest ogromna)?
Jakie stanowisko w takich przypadkach jak mój zajmują Urzędy Skarbowe?