Pytanie
Firma zajmująca się hurtową sprzedażą paliwa rozszerza działalność o sprzedaż samochodów dostawczych zakupionych jako używane, remontowanych w innej firmie i dopiero wtedy sprzedawanych.
Czy nasze księgowania będą prawidłowe?
- faktura zakupu samochodu:
Wn konto 310 Materiały
Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego
Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami
- koszty paliwa i ubezpieczenia w drodze (koszty zakupu):
Wn konto 310 Materiały
Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego
Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami
- wydanie samochodu do naprawy (usługa obca):
Wn konto 319 Materiały w przerobie
Ma konto 310 Materiały
- przyjęcie samochodu z przerobu na magazyn:
Wn konto 600 Wyroby gotowe
Ma konto 319 Materiały w przerobie
- przeksięgowanie kosztów zakupu samochodu (paliwo, ubezpieczenie):
Wn konto 600 Wyroby gotowe
Ma konto 310 Materiały
- faktura za naprawę:
Wn konto 600 Wyroby gotowe
Wn konto 223 Rozliczenie podatku VAT naliczonego
Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami
- sprzedaż samochodu - faktura:
Wn konto 201 Rozrachunki z odbiorcami
Ma konto 224 Rozliczenie podatku VAT należnego
Ma konto 701 Sprzedaż produktów
- przeksięgowanie kosztów:
Wn konto 711 Koszt wytworzenia własnych produktów
Ma konto 600 Wyroby gotowe.