Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o. Księgi rachunkowe prowadzimy wg MSR, środki trwałe ujmowane są w wartości księgowej (oddzielna ewidencja podatkowa). Do końca roku w związku z wypowiedzeniem umowy musimy zlikwidować prowadzony przez nas punkt gastronomiczny. Do rozliczenia pozostają niezamortyzowane nakłady poniesione w obcym środku trwałym (wartość księgowa i podatkowa).
Czy istnieje możliwość zaksięgowania jednorazowo w koszty amortyzacji (konta zespołu 4) pozostałej niezamortyzowanej części poniesionych nakładów w przypadku pozostawienia ich nieodpłatnie u dotychczasowego wynajmującego lub ich odsprzedaży?
Czy powinniśmy jednak niezamortyzowaną część wykazać w pozostałych kosztach operacyjnych (konta zespołu 7)?