Pytanie
Jak zaklasyfikować otrzymane po zakończeniu działalności gospodarczej odsetki za nieuregulowane faktury?
Moim zdaniem odsetki te są przychodem z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.). Podatnik prowadząc działalność gospodarczą dokonał sprzedaży - uzyskał przychód. Nie otrzymał zapłaty z tytułu tych faktur. Następnie zlikwidował działalność gospodarczą. W chwili obecnej otrzymuje odsetki, które mają powiązane funkcjonalne z prowadzoną uprzednio działalnością gospodarczą. Patrząc na źródła przychodu jak na konstrukcję logiczną trzeba dojść do następujących wniosku:
1) katalog źródeł przychodu jest katalogiem zamkniętym;
2) każdy element tegoż katalogu jest zdefiniowany, opisany, nie można go rozszerzać;
3) w przypadku gdy jakaś sytuacja nie jest opisana wcześniejszych źródłach przychodu (w punktach od 1-8) - to pozostaje punkt 9, inne źródła przychodu, który jest właśnie takim elementem konstrukcyjnym o charakterze otwartym;
4) źródło działalność gospodarcza jest zdefiniowany co do zasady do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej i tylko na zasadzie wyjątku, w określonych przypadkach, przychód uzyskany po otrzymaniu zakończeniu działalności jest przychodem z działalności gospodarczej;
5) ustawodawca wiedząc o tym że na tej płaszczyźnie występują problemy uregulował tę kwestie odrębną ustawą - dostrzega problem;
6) ustawodawca nie uregulował literalnie tej kwestii w podatku dochodowym od osób fizycznych;
7) przy założeniu że ustawodawca jest racjonalny i działa świadomie, dokonał określonego wyboru, nie wpisując normy szczegółowej dotyczącej odsetek otrzymanych po zakończeniu działalności gospodarczej.