Pytanie
Pracownica jest zatrudniona w szkole od kilkunastu lat, od kilku na 1/2 etatu. Od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r., na mocy porozumienia zmieniającego warunki pracy i płacy, była zatrudniona na pełnym etacie. Od 1 lipca 2014 r. wróciła na 1/2 etatu i tak już zostanie do końca tego roku kalendarzowego. Jak wyliczyć jej urlop wypoczynkowy za rok 2014? Za 6 miesięcy pracy na pełnym etacie należy się jej 13 dni po 8 godzin, tj. 104 godziny, a za 6 miesięcy pracy na 1/2 etatu - 7 dni po 8 godzin, tj. 56 dni. Łącznie 160 godzin. Pracownica nie wykorzystywała jeszcze w tym roku urlopu, czyli ma do wykorzystania 160 godzin. Ponieważ jest już sierpień, pracuje na 1/2 etatu - 4 godziny dziennie.
Czy 160 godzin należy podzielić na 4 godziny dziennie urlopu wypoczynkowego co daje 40 dni urlopu do wykorzystania?
Czy te obliczenia są prawidłowe, a jeśli tak, to czy można pracownikowi udzielić, aż 40 dni urlopu?