Pytanie
Stowarzyszenie otrzymało w 2012 r. dotację z Urzędu Miasta (36.000 zł). Oprócz tego członkowie stowarzyszenia wpłacili na cele statutowe składki członkowskie w wysokości 2600 zł z czego wydali 2800 zł na cele statutowe. Jednak związku z niespełnieniem zapisów umowy dotyczących dotacji stowarzyszenie ma oddać do Urzędu Miasta 700 zł. Zwrot został dokonany w styczniu w 2013 r. Z tym że na koniec 2012 r. pozostała kwota 500 zł z dotacji. Dopiero w styczniu 2013 r. członkowie stowarzyszenia dokonali wpłaty składek w kwocie 200 zł aby móc zwrócić do Urzędu Miasta kwotę 700 zł.
Jak wykazać to w zeznaniu CIT-8? Czy należy wykazać całą kwotę dotacji, czyli 36.000 zł, czy też pomniejszyć tę kwotę o zwrot do Urzędu Miasta (czy to ma być 500 czy 700 zł)?
Jakie kwoty ująć w CIT-8 i CIT-8/0?