Pytanie
Przedsiębiorca zamieszkiwał w mieście X, gdzie otworzył działalność gospodarczą wskazując jako miejsce prowadzenia działalności miejsce zamieszkania, będące jednocześnie miejscem zameldowania. W kolejnym roku dokonał zakupu nieruchomości w innej miejscowości, gdzie zameldował się na pobyt stały. Nadal przebywa i prowadzi swoją działalność w mieście X, niemniej nie jest tam zameldowany nawet na pobyt czasowy, a jedynie mieszka na czas remontu i przeprowadzki. W CEIDG figurują dane: nowy adres zameldowania, i pierwotny adres jako adres zamieszkania i adres prowadzenia działalności gospodarczej (właściwy Urząd Skarbowy nie został zmieniony z uwagi na rozliczenie z wg adresu zamieszkania).
Czy postępowanie przedsiębiorcy w zakresie braku zmiany właściwości urzędu skarbowego jest prawidłowe?
Czy przedsiębiorca uzyskuje nieodpłatne świadczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, mieszkając i wskazując jako miejsce prowadzenia działalności pierwotne miejsce zamieszkania, w przypadku, gdy zamieszkuje tam nie ponosząc udokumentowanych kosztów np. z tytułu najmu lokalu?